Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2018

2844 fbce 420
Reposted from4777727772 4777727772 viarabarbarowy rabarbarowy
7149 7a22 420
Reposted fromfungi fungi viarabarbarowy rabarbarowy

February 19 2018

9513 d2c5 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabeattman beattman
5815 9444 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viaTokyoMEWS TokyoMEWS
4111 1a72 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabeattman beattman
6731 84ad 420
Reposted fromzciach zciach viapatos patos
Reposted fromqb qb viapatos patos
4120 f0a4 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarwenan1 arwenan1
2349 1704 420
Gjógv village, Faroe Islands
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaarwenan1 arwenan1

February 17 2018

"Uśmiecha się. To słodki subtelny uśmiech. Ten rodzaj uśmiechu, który złamie ci serce, jeżeli będziesz na niego za długo patrzeć."
— James Frey
9476 4508 420
9142 8efd 420
6559 a530
Reposted fromyikes yikes viapersona-non-grata persona-non-grata
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialeksandra leksandra

February 15 2018

Najtrudniejsza walka to ta z własną głową, przed tym wrogiem  nie uciekniesz...
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viapersona-non-grata persona-non-grata
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski - "Ziemia Nod"
Reposted fromevedrien evedrien viabeattman beattman
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl