Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

Reposted fromsapnai sapnai viaDeathlylost Deathlylost
7076 7e0d 420
7774 31a4 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viafoodforsoul foodforsoul
8605 f057 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viafoodforsoul foodforsoul
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viafoodforsoul foodforsoul
1867 aa01 420
tolkienist map of europe
Reposted from4poc 4poc viaalicemeow alicemeow
To co ostatnio powtarzam sobie w myślach, to:
"- wytrzymasz".
— I.
Kiedy nie mam sił, by dalej iść - Ciebie nie ma.
— Pawbeats ft. Marcelina, VNM - Nie szukaj mnie
Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w Sieci"
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.
9323 1f31 420
Reposted fromstylte stylte viapersona-non-grata persona-non-grata
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
Co się do cholery ze mną dzieje? czemu się tak zachowuje?
— Co mi robi taki rozpierdol w głowie?
Zadzwoń do mnie w środku nocy i powiedz że nie potrafisz beze mnie spać.
— . (via ten-uroczy-widok)
2103 d080 420
Reposted fromkarahippie karahippie viabeattman beattman
9022 2866 420
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl