Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

6431 fc14 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.

(via poirytowanie)

tym razem nie wyszło

(via cialobezorganow)

Reposted fromsoplica soplica viapengin pengin

July 15 2017

0529 0871 420

eyecandyscom:

Wowowow! Seriously the prettiest latte art I’ve ever seen! 😍
#latteart #sakura #cherryblossoms #cutefood #eyecandys

Reposted fromgreensky greensky viakikkeer kikkeer
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viapotrzask potrzask
1961 c0a0 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viatwice twice
6749 fcae 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viatwice twice
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viamisiaczek95 misiaczek95
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viamisiaczek95 misiaczek95
Który to już raz? Który to już tydzień? Który kryzys? Który to już definitywny koniec?
— Łona i Webber "Ostatnia prosta"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viafoodforsoul foodforsoul
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viafoodforsoul foodforsoul
Reposted fromgruetze gruetze viafoodforsoul foodforsoul
3343 b462 420
Reposted fromfourstrings fourstrings viafoodforsoul foodforsoul
3399 2ad2 420
Reposted fromretaliate retaliate viakikkeer kikkeer
8674 beaf 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Chcę zmiany, przemienić się.
— ♥Sia
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl