Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

2237 0266 420
Reposted fromstarryeyed starryeyed viazyrafa zyrafa
0429 2958 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viazyrafa zyrafa
Nie wszystko zawsze będzie iść po mojej myśli i nie wszystko skończy się happy endem. Prawdziwe życie czasami jest gówniane i musimy jakoś sobie z nim radzić.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako viazyrafa zyrafa
Miłość wymaga czasem podejmowania ryzyka. To kwestia wiary. Uwierzenia w coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć. Musimy zdobyć się na skok.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazyrafa zyrafa

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viazyrafa zyrafa
Wciąż drży mi serce, kiedy o Tobie myślę.
Reposted fromawakened awakened viazyrafa zyrafa
Reposted fromFlau Flau viazyrafa zyrafa
2816 2037 420
Kraków, Dzień dobry 
Reposted frompureevil pureevil viazyrafa zyrafa
5191 690e 420

dennybitte:

carefree beach

by Denny Bitte

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viazyrafa zyrafa
Reposted fromgreensky greensky viazyrafa zyrafa
0159 79e1 420
Reposted fromdusix dusix viazyrafa zyrafa
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viazyrafa zyrafa
8665 0d7e 420
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viazyrafa zyrafa
6619 95fe 420
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viazyrafa zyrafa
0422 cd22 420
Cały ten niesamowity świat ma tysiące, miliony i miliardy barw, twarz, uczuć, myśli, doświadczeń, które ułożą się i tak w jedną całość. 
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Bo On zadaje takie pytania, których nikt wcześniej nie zadawał...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl