Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viapengin pengin
7803 791b 420
Reposted fromIriss Iriss viapengin pengin
8845 5dde 420
Reposted fromutoopia utoopia viapengin pengin
2244 6fc8 420
Reposted fromdulce dulce viapengin pengin
8336 941d 420
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle
7313 45a0 420
Reposted fromget-fit get-fit viabeattman beattman
1183 0f59 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeattman beattman
0315 3892 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawildhorses wildhorses
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawildhorses wildhorses
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viafoodforsoul foodforsoul
9583 2f0d 420
Reposted frommelancholy69 melancholy69 viabeattman beattman
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viabeattman beattman
4418 a6cf 420
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viabeattman beattman
2957 de37 420
Reposted frommakle makle viabeattman beattman

May 14 2018

Reposted fromfx00 fx00 viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl